ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici graada Kraljeva!


Udruženje građana Kraljevački razvojni centar sprovodi projekat “ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“. Naše aktivnosti  se realizuju u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Naš projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 01.01.2024 do 30.06.2024.g

Više informacija o projektu možete pogledati OVDE.

Informacija o Uvodnom sastanku

Održali smo, 11.marta 2024.godine ,u restoranu „Pod obalom“ u Kraljevu Uvodni sastanak.To je prva ,od niza planiranih aktivnosti tog tipa tokom kojih, u direktnoj komunikaciji  sa predstavnicima zainteresovanih javnosti iz javnog, obrazovnog, privrednog, civilnog i medijskog sektora grada Kraljeva razmenjujemo ideje i dobijamo sugestije o našim projektnim aktivnostima.

Predstavili smo projektne ciljeve, projektne aktivnosti, njihovu  dinamiku  i očekivane rezultate koje je moguće ostvariti u saradnji sa  institucijama, ustanovama i organizacijama koje predstavljaju učesnici Uvodnog sastanka.

Uvodni sastanak smo iskoristili da prisutne upoznamo sa  Nacrtom teksta Poziva na saradnju koga smo,posle dobijenih sugestija, uobličili u konačnu verziju i ,par dana po održavanuju sastanka, prosledili na preko 50. adresa donosilaca odluka, Gradske uprave, obrazovnih ustanova, javnih preduzeća, OCD aktivnih u oblasti ZŽS na teritroiji grada Kraljeva,medija i pojedinaca sa iskustvima u sektoru energetike.

Tekst Poziva na saradnju možete pogledati OVDE.