ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici graada Kraljeva!


Udruženje građana Kraljevački razvojni centar sprovodi projekat “ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“. Naše aktivnosti  se realizuju u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Naš projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 01.01.2024 do 30.06.2024.g

Više informacija o projektu možete pogledati OVDE.

Informacija o Uvodnom sastanku

Održali smo, 11.marta 2024.godine ,u restoranu „Pod obalom“ u Kraljevu Uvodni sastanak.To je prva ,od niza planiranih aktivnosti tog tipa tokom kojih, u direktnoj komunikaciji  sa predstavnicima zainteresovanih javnosti iz javnog, obrazovnog, privrednog, civilnog i medijskog sektora grada Kraljeva razmenjujemo ideje i dobijamo sugestije o našim projektnim aktivnostima.

Predstavili smo projektne ciljeve, projektne aktivnosti, njihovu  dinamiku  i očekivane rezultate koje je moguće ostvariti u saradnji sa  institucijama, ustanovama i organizacijama koje predstavljaju učesnici Uvodnog sastanka.

Uvodni sastanak smo iskoristili da prisutne upoznamo sa  Nacrtom teksta Poziva na saradnju koga smo,posle dobijenih sugestija, uobličili u konačnu verziju i ,par dana po održavanuju sastanka, prosledili na preko 50. adresa donosilaca odluka, Gradske uprave, obrazovnih ustanova, javnih preduzeća, OCD aktivnih u oblasti ZŽS na teritroiji grada Kraljeva,medija i pojedinaca sa iskustvima u sektoru energetike.

Tekst Poziva na saradnju možete pogledati OVDE.


Analiza korišćenja fosilnih goriva u zagrevanju  lokalnih javnih objekata u zoni Generalnog urbanističkog plana grada Kraljeva

Analiza korišćenja fosilnih goriva u zagrevanju  lokalnih javnih objekata u zoni Generalnog urbanističkog plana grada Kraljeva je urađena  za potrebe  projekta „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici  grada Kraljeva“.

Pored toga što je konstatovala već poznatu činjenicu da nekoliko javnih objekata u centru grada još uvek  troši fosilina goriva koja zagađuju vazduh tokom grejne sezone, Anliza je jasno  ukazala i na potrebu preduzimanja mera konverzije energenata u javnim objektima u cilju smanjenja zagađenja vazduha i dekarbonizacije što je presudno kako za održivi razvoj lokalne zajednice tako i za njen obavezni doprinos u borbi protiv klimatskih promena. Anlizu možete pogledati ili preuzeti OVDE.


Održana prva od dve planirane Javne debate na temu „Mogućnosti dekarbonizacije  lokalne energetike “

Debata je održana 24.aprila 2024.godine u  organizaciji Kraljevačkog razvojnog centra , kao jedna od planiranih aktivnosti projekta “ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva”.

Panelisti na debate bili su: diplomirani  politikolog Zoran Nikolić,koordinator projektnih aktivnosti koji je govorio o tome  Šta su ciljevi koje želimo da ostvarimo realizujući projekat ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva ?

O mogućnostima i potrebi korišćenja toplotnih pumpi u širokom spektru javnih i privatnih objekata u Kraljevu govorio je Boris Boća Čolović,potpresednik Unije klimatizera Srbije i vlasnik ZUR Boćo.

Dipl.elektro inženjer Srđan Dragojlović,vlasnik i osnivač preduzeća S.O.K. d.o..o Kraljevo je govorio o mogućnostima I potrebi korišćenja solarne enregije u javnim objektima na teritoriji grada Kraljeva.

Nema odlaganja:Institucije lokalne samouprave ,Gradsko veće,pre svega, i Skupština grada Kraljeva trebaju ,bez odlaganja, da pristupe ispunjavanju svojih zakonskih obaveza  i da ,poštujući osnove i metodologiju Zakona o planskom sistemu Republike Srbije kao i svoje obaveze  iz Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, počnu sa njihovom primenom usvajajući neophodna dokumenta iz  nadležnosti lokalne samouprave u sektoru energetike.

A da bi se to radilo neophodno je  da Gradsko veće,najpre, imenuje člana zaduženog za energetiku i time ispuni svoje obaveze iz Pravilnika o sistemu energetskog menadžmenta grada Kraljeva, koga je Veće usvojilo marta 2023.godine kao i da imenuje članove Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva koji ima ključnu ulogu u planiranju ciljeva godišnjih ušteda energenata na nivou grada.

Samo tako Kraljevo može učiniti efikasnijim  i delotvornijim  mere i aktivnosti koje već sprovodi unapređujući energetska svojstva javnih objekata i zgrada za kolektivno i individualno stanovanje sufinansirajući unapređenje njihovih energetskih svojstava.

Kombinovane i koordinisane strategije smanjenja zagađenja vazduha i smanjenja ili uklanjanja emisija  ugljendioksida (CO2) i drugih gasova koji doprinose globalnom zagrevanju  deo  su jedinstvene klimatske politike i kao takve moraju  biti osnova planiranja razvoja energetike grada Kraljeva.

Samo tako Kraljevo može dati očekivane doprinose u ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza Srbije  za dekarbonizaciju enegrtskog sektora i povećati učinke svoje borbe, koju već vodi , za čistiji vazduh u grada tokom grejne sezone.

Jedno od mogućih rešenja za oba problema je i veće korišćenje obnovljivih izvora energije u zagrevanju javnih objekata u zoni GUP-a  koji još uvek koriste različita fosilna goriva, posebno ona čijim sagorevanje se emituju visoke koncetracije supendovanih mikro četsca PM 10 i PM2,5.

Ta konverzija energenata u javnim objektima u cilju smanjenja zagađenja vazduha i dekarbonizacije  je važna kako za održivi razvoj lokalne zajednice tako i za njen obavezni doprinos u borbi protiv klimatskih promena.

Ovo su samo neki od stavova koji su se mogli čuti tokom Javne debate  na temu „Mogućnosti dekarbonizacije lokalne energetike“  održane ,u sredu 24.aprila 2024.g u organizaciji udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ koje sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“.

Debatom je modreirao Ljubiša Lešević,dopisnik TV Prva iz Kraljeva.


Grad Kraljevo nedovoljno koristi obnovljive izvore energije u svojim javnim objektima

Organizacijom druge Javne debate koja je održana  5.juna 2024.godine,na temu „Mogućnosti i potrebe dekabronizacije lokalne enrgetike“ nastavljene su aktivnosti UG Kraljevački razvojni centar  u okviru projekta „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“

U fokusu ovog skupa su teme koje treba da osnaže   argumentaciju  udruženja u procesu zagovaranja  što skorijeg organizovanja Javne rasprave o Programu energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023-2025 sa Planom energetske efikasnosti grada za 2024.god.

Na drugoj javnoj debate panelisti su bili : diplomirani  politikolog Zoran Nikolić,koordinator projektnih aktivnosti koji je govrio o direktnim komunikacijama sa građanima i zainteresovanim javnostima u zagovaračkom procesu  projekta  ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva,diplomirani elektro inženjer Milomir Belčević koji je izneo  svoj tehno-ekonomski osvrt na potrošnju električne energije u objektima koji su bili predmet Analize korišćenja fosilnih goriva u zagrevanju lokalnih javnih objekata u zoni GUP-a Kraljevo,dok je Saša Rajić,osnivač i vlasnik preduzeća Svetlost Communications doo govrio o primeru dobre prakse u korišćenju solarne energije u javnim objektima -Solarna elektrana u dečijem S.O.S. selu na Beranovcu.

Debata je bila još jedna potvrda da je uključivanje  sturčnjaka u procese kreiranja javnih politika grada Kraljeva u energetskom sektoru osnovni preduslov za  definisanje pravih mera i aktivnosti  čija će primena doprineti uspešnoj transformaciji tog sektora. Energetski sektor Kraljeva, umesto razvojnih prilika, nažalost, još uvek generiše probleme povećanog zagađenja vazduha koji udišemo tokom grejne sezone, ali i neracionalnog trošenja javnih prihoda grada za energente koji bi mogli biti zamenjeni manje štetnima.

Drugom javnom debatom moderirala je novinarka Marina Miljković Dabić,urednica Portala Krug.


Ulična akcija je organizovana da bi se odbornici Skupštine grada Kraljeva podsetili svojih zakonskih obaveza

Akcija prikupljanja potpisa podrške  Građanskoj incijativi udruženja Kraljevački razvojni centar, da se što pre organizje Javna rasprava  o Program energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine sa planom energetske efikasnosti za 2024.godinu,održana  5.juna na Trgu srpskih ratnika ,još jednom je potvrdila ono što manje više svi znamo: Ako su građani informisani o nekom problem zajednice  onda su i zaintersovani za njegovo rešavanje

U petak 14.juna.2024.godine organizovali smo na Trgu srpskih ratnika, podelu Info letka, razgovore sa građanima i prikupljanje potpisa za našu Inicijativu da se što pre organizuje Javna rasprava o Programu energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine sa planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Na taj način posetili smo odbornike Skupštine grada Kraljeva na  njihove zakonske  obaveze jer je usvajanje Program energetske efikasnosti grada Kraljeva i godišnjeg akcionog plana važno kako bi se usvojenim merama uticalo na brže eliminisanje tri ključna problema u energetskom sektoru grada Kraljeva.

Prvi problem je veliki ,negativni, doprinos energetskog sektora grada Kraljeva kvalitetu vazduha tokom grejne sezone. Drugi problem jesu veliki troškovi iz budžeta grada Kraljeva za različite vrste energenata  a treći problem je skroman  doprinos grada Kraljeva  ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza države Srbije u smanjivanju  uzročnika klimatskih promena.

Postojanje i kvalitet lokalnih planskih dokumenata, do kojih  se dolazi kroz proces koji podrazumeva uključivanje građana i zainteresovanih javnosti, su ključni preduslovi održivog razvoja lokalne zajednice.

Član 32.Zakona o lokalnoj samoupravi: 129/2007-41, 83/2014-22 (dr. zakon), 101/2016-9 (dr. zakon), 47/2018-3, 111/2021-3 (dr. zakon) jasno definiše da je usvajanje programa  razvoja lokalne samouprave i pojedinih delatnosti osnovni zadatak Skupštine  grada. Jedan od ključnih planskih dokumenata je i   Program energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine sa planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Kako se Program energetske efikasnosti grada Kraljeva prema odredbama Zakona o planskom sistemu, može smatrati dokumentom javne politike na čiju se izradu i usvajanje odnose odredbe ovog  i Zakona o energetskoj efikasnosti ,neophodno je da se ovaj dokument što pre nađe na dnevnom redu Skupštine grada Kraljeva.

Grad Kraljevo je ,po sprovedenoj proceduri  Javne nabavke i  potpisanom Ugovoru marta 2023.godine, obezbedio Nacrt ovog dokumenta.

Završen je i proces konstituisanja svih organa lokalne samouprave  i radnih tela Skupštine grada posle izbora održanih 17.decembra 2023.godine tako da je vreme da odbornici skupštine grada rade svoj posao usvajanja planskih dokumenata, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta grada Kraljeva.


Nema održivog razvoja Kraljeva bez većeg korišćenja OIE!

U Kraljevu je 19.juna 2024.godine održan Okrugli sto na temu “Lokalni razvoj kroz veće korišćenje obnovljive energije” u prostorijama Saveza inženjera i tehničara . Organizator razgovora na ovu više nego aktuelnu temu bilo je udruženje građana Kraljevački razvojni centar a među brojnim učesnicima dominanto  je bilo prisustvo inženjera svih profila mahom starije generacije. Skupu su prisustvovala i dva odbornika novog skupštinskog saziva ali je bilo uočljivo odsustvo predstavnika Gradskog veća i onih organizacionih  delova Gradske uprave koji bi,prirodom svog posla i obaveza, trebali da budu pokretači svih planskih aktivnosti u lokalnoj samoupravi

Tokom rasprave na Okruglom stolu ,od panelista i učesnika u raspravi se čulo i to da  Kraljevo i  okolni region nemaju značajne velike proizvodne kapacitete za električnu energiju kao neki drugi delovi Srbije. Energetski kapaciteti u Kraljevu su više usmereni na distribuciju i potrošnju nego na proizvodnju. Rečno je I to da se  Kraljevo se nalazi u centralnoj Srbiji, sa dobrim klimatskim uslovima za solarne instalacije, gde je prosečna godišnja sunčeva radijacija  oko 1.200 kWh/m², što pruža solidne uslove za proizvodnju solarne energije. Smanjenje troškova solarnih panela i povećanje efikasnosti tehnologije čini solarne projekte sve privlačnijim. Postoje potencijali za instalaciju solarnih panela na krovovima zgrada, domaćinstava, kao i na poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim površinama  a  država i lokalna samouprava  rade  na povećanju učešća obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, uključujući podsticaje za instalaciju solarnih panela.

Jednostavno sve je više razloga za to da se planira sveobuhvatni proces promene celokupnog lokalnog energetskog sistema. Deo tog procesa lokalne energetske tranzicije je i energetska transformacija koja se odnosi na promenu načina na koji se energija proizvodi, prenosi i koristi. To uključuje promene u tehnologijama, procesima i infrastrukturi.

Sama rasprava je inače organizovana kao jedna od aktivnosti projekta “ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva”  čiji je  cilj da se ključni akteri u lokalnoj zajednici,pre svih odbornici u Skupštini grada, podsete na obavezu usvajanja jednog važnog dokumenta javnih politika koji se zove Program energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. -2025.godine sa planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Panelisti na Okruglom stolu su bili: Mirjana Prodanović, master analitičar ŽS,rukovodilac Službe za upravljanje projektima i lokalni ekonomski razvoj i koordinator Komisije za koordinaciju i izradu  Plana razvoja grada Kraljeva za period 2022-2030,koja je upoznala prisutne o tome dokle se stiglo sa izradom Plana razvoja grada Kraljeva za period 2022-2030 i kakvo je viđenje  korišćenja OIE u aktuelnoj verziji tog   strateškog dokumenta.Drugi panelista je bio Vladimir Janković ,Član lokalnog tima za klimu i energiju u opštini Paraćin koji je prisutne upoznao sa Program energetske efikasnosti opštine Paraćin za period 2022.-2025.g. – Mapa puta do  usvajanja dokumenta i tretman OIE u njemu.

Okruglim stolom je moderirala novinarka  Marina Miljković Dabić,urednica Portala Krug.