O nama


Osnovni cilj udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ jeste informisanje, edukovanje i organizovanje građana i građanki da, koristeći svoja prava i sve njima raspoložive resurse, utiču na donosioce odluka na svim nivoima da se veliki, raznovrsni i složeni problemi u oblasti životne sredine tretiraju kao prioritetna pitanja u njihovom radu i odlučivanju.

Oblasti delovanja Udruženja su : zaštita životne sredine ,energetika i energetska efikasnost , poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva i države Srbije i unapređenje ekonomije u funkciji održivog razvoja Kraljeva kao lokalne zajednice i Srbije kao državne zajednice naroda koji u njoj žive.


Udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ je osnivač registrovanog javnog glasila internet portala „Ekovizije“ https://www.ekovizije.com


Udruženje sprovodi svoje aktivnosti primarno na lokalnom i regionalnom nivou a , kroz aktivnosti svog registrovanog javnog glasila, i na nacionalnom nivou.

„Kraljevački razvojni centar“ je jedan od inicijatora i prvih članova APEN-a ,asocijacije UG u slivu Zapadne Morave, koje se bave prevencijom i upravljanjem vanrednim situacijama koje nastaju kao posledica elementarnih nepogoda uzrokovanih klimatskim promenama.APEN okuplja udruženja građana koja su aktivna u oblasti prevencije i otklanjanja uzroka klimatskih promena na lokalnom nivou jer su klimatske promene prepoznate kao glavni urok elementarnih nepogoda koje svojim posledicama pogoršavaju održivi razvoj LS i stanje u oblasti zaštite životne sredine.

Ključne Odluke se donose na redovnim sednicam Upravnog odbora (jednom u mesec dana a po potrebi i češće) a operativne u vezi administrativno-finansijskih transakcija koje proističu iz projektnih i drugih ,zakonskih i ugovornih obaveza,donosi predsednik UO.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Skupština se redovno  sastaje jedanput u godini dana (decembar) ,razmatra izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora i donosi Okvirni,godišnji plan rada. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine

Upravni odbor je operativni organ udruženja.Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.