Realizovani projekti


Sistem energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu-Rezultati i iskustva u prvoj godini funkcionisanja

Postavljeno: 19 октобра, 2020 -

Lokalni mediji i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama

Postavljeno: 19 октобра, 2020 -

Ekovizije-Mesto za dijalog

Postavljeno: 19 октобра, 2020 -

Komunikacije su osnove aktivizma

Postavljeno: 19 октобра, 2020 -