Kako da sunce “greje i vaš kućni budžet?Zašto je bitno da projekat bude realizovan?
Cilj projekta „Kako da sunce greje i vaš kućni budžet ?“ je dopinos povećanju broja građana Kraljeva spremnih da uđu u postupak dobijanja statusa kupca-proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije po Uredbi o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Službeni glasnik RS“, broj 83 od 27. avgusta 2021) kako bi iskoristili mogućnosti korišćenja subvencija popisanih Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (Službeni list grada broj 36 od 19.11.2021)

Zašto je ovaj projekat važan za tvoju okolinu?

Važnost projekta za lokalnu zajednicu je u njegovom direktnom doprinosu setu već pokrenutih  multidisciplinarnih i multisektorskih mera grada kao lokalne samouprave u funkciji unapređenja i jačanja zaštite životne sredine

Koje su druge koristi od realizacije projekta ?

Realizacija ovog projekta doprineće snaženju već pokrenutih mera lokalne samouprave na jačanju energetske efikasnosti kao i snaženju već pokrenutih mera lokalne samouprave za unapređenje kvaliteta vazduha čineći elektiričnu energiju dostupnim i mogućim izborom energenta za zagrevanje porodičnih kuća.

Ključne – osnovne aktivnosti projekta

– Anketiranje građana Kraljeva o njihovoj zainteresovanosti za korišćenje solarne energije i nivou njihove informisanosti o mogućnostima korišćenja subvencija države i grada za te namene;
-Analiza rezultata ankete i njihova prezentacija na javnoj tribini;
-Javna tribina u funkciji definisanja kompetentnih predloga lokalnoj samoupravi za njenu efikasniju komunikaciju sa zainteresovanim stranama zarad motivisanja građana da, ubuduće, više koriste solarnu energiju i efikasnije koriste subvencije za te namene.

Planirane aktivnosti biće sprovedene direktnom i internet komunikacijom sa ključnih stakeholderima (zainteresovanim stranama), sprovođenjem ankete ,izradom analize rezultata ankete,organizacijom javne tribine koja će biti direktno prenošena korišćenjem naloga Kraljevačkog razvojnog centra na društvenim mrežama.

Anketiranje građana Kraljeva o njihovoj zainteresovanosti za korišćenje solarne energije i nivou njihove informisanosti o mogućnostima korišćenja subvencija države i grada za te namene;

Dragi Kraljevčani,
Molimo vas da nam pomognete popunjavajući kratku Anketu od samo 8 pitanja na ovom
LINKU.

Kratak opis projekta možete preuzeti OVDE.Lokalna samouprava treba da nastavi sa informisanjem građana o prednostima korišćenja sunčeve energije i podrškom gradnji individualnih mini solarnih elektrana

Prisustvovali smo 21.septembra 2022.godine Info danu organizovanom od strane Gradske uprave, za
građane zainteresovane za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije
porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija
i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode. Prisustvo tridesetak
zainteresovanih građana,uprkos činjenci da su sve informacije o ovom konkursu, javno dostupne na
zvaničnom sajtu grada Kraljeva, ukazuju na postojanje određenog intersovanja građana koji prepoznaju
lične benefite sprovođenja ovakvih mera jačanja energetske efikasnosti. Brine saznanje da se na Konkurs
za susfinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim stambenim objektima za proizvodnju
električne energije niko nije javio u period 6 do 19 septembra 2022.godine iako Kraljevo, sa
desetogodišnjim prosekom od 1907 sunčanih sati godišnje, spade u grupu od dest najboljih lokaliteta u
Srbiji za postavljanje solarnih panela.


Predlažući gradu da sufinasira naš projekat “Kako da sunce greje I vaš kućni budžet” čija realizacija treba
da dopinese povećanju broja građana Kraljeva spremnih da uđu u postupak dobijanja statusa kupca-
proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije po Uredbi o kriterijumima, uslovima i
načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Službeni glasnik RS“
broj 83 od 27. avgusta 2021) kako bi iskoristili mogućnosti korišćenja subvencija popisanih Pravilnikom o
sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju
električne energije za sopstvene potrebe (Službeni list grada broj 36 od 19.11.2021) predvideli smo
takav razvoj događaja.

Naša predviđanja potvrdili su i početni rezultati Ankete koju sprovodimo, kojoj,još uvek, možete
pristupiti na OVDE.
Saznajemo da će Gradsko veće,posle konsultacija sa resornim Ministarstvom rudarstva i energetike ,
doneti na svojoj ,95-oj sednici zakazanoj za 22.09.2022.g. Odluku o produžetku roka konkursa za
susfinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim stambenim objektima za proizvodnju
električne energije za sopstvene potrebe.
Priveli smo kraju izradu Brošure koju možete preuzeti OVDE, a koja treba da vam objasni zašto je dobro
da iskoristite subvencije države i lokalne samouprave i postanete kupac- proizvođač električne energije
iz energije sunca.


Dobre norme ,bez dobrih praksi,nisu dovoljne za veće korišćenje solarne energije u Kraljevu !

Okrugli sto u organizaciji udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ i „Novi Put“ o potrebi i mogućnostima većeg korišćenja solarne energije na teritoriji grada Kraljeva za proizvodnju električne enrgije postavljnjem fotonaponskih panela kako na objektima u vlasništvu građana i privrednika tako i na objektima u javnom vlasništvu,održan je u Kraljevu 16.11.2022.godine.
Učesnicima Okruglog stola prezentovani su rezultati Ankete sprovodene tokom realizacije projekta koje možete pogledati OVDE.
Posle rasprave usvojen su Zaključci i Predlozi donosiocima odluka u gradu Kraljevu koje možete pogledati OVDE.
Okrugli sto je prenošen preko naloga Kraljevačkog razvojnog centra na Fejsbuku,snimak je postavljen na Yotube kanalu KRC-a, pa ga možete pogledati OVDE.