Ulična akcija – Završna aktivnost projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“ 26.01.2022.