Trening za novinare i novinarke koji izveštavaju o životnoj sredini u organizaciji Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu-Sremski Karlovci 24 -26.04.2018