Komunikacije su osnove aktivizma


Kraljevački razvojni centar je , u partnerstvu sa opštinama Vrnjačka Banja ,Raška i gradom Kraljevom , uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, realizovao tromesečni projekat „Komunikacije su osnove aktivizma“.Jedan od ciljeva projekta je afirmacija potreba građenja , i primene,  metoda dijaloga kao dominatnog modela komunikacije sa civlnim društvom i medijima u ovoj oblasti

U fokusu projektnih aktivnosti bile su komunikacije između delova  unutrašnjih organizacionih jedinca javnih uprava lokalnih samouprava zaduženih za zaštitu životne sredine sa civilnim sektorom i lokalnim medijima. Jer, javna uprava , civlno društvo i lokalni mediji u ovim lokalnim samoupravama najčešče ne primenjuju dijalog kao model komunikacije u oblasti zaštite životne sredine.