Ekovizije-Mesto za dijalog


Realizujući projekat „Ekovizije-Mesto za dijalog“ podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine, tokom tri meseca njegovog trajanja u 2018 godini, istraživali smo da li su i kako OCD aktivne u oblasti zaštite životne sredine,koje deluju u LS na teritoriji Raškog upravnog okruga, uključene u procese  kreiranja lokalnih javnih politika u oblasti koje tretiraju pregovaračka poglavlja 27 – Zaštita životne sredine  i 15 – Energetika.

Na osnovu tih analiza postavljen je projektni zadatak za veb programere i veb dizajnere da redefinišu programerske i grafičke komponente veb portala „Ekovizije“ https://www.ekovizije.com/   i omoguće  efikasnu interaktivnu saradnju i dijalog između LS, OCD i lokalnih medija sa teritorije Raškog upravnog okruga kroz objave u ovom specijalizovanom ,registrovanom, javnom glasilu.