Lokalni mediji i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama


Obuka novinara za efikasnije uključivanje u borbu za očuvanje životne sredine

U Vrnjačkoj Banji je, 30.09. i 01.10.2019 godine održan   dvodnevni seminar „ Lokalni mediji  i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama“ koga je, za novinare  iz  medija  sa teritorije Raškog upravnog okruga ,  organizovalo Udruženje građana  „Kraljevački razvojni centar“  uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Novinari ,medija  iz pet gradova Raškog upravnog okruga, upoznati su sa postojećim  normativnim  i institucionalnim  okvirom   za saradnju javne uprave , civilnog  sektora i medija  u oblasti zaštite životne .

 Međusektorska i multidisciplinarna saradnja je osnovna predpostavka za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za unapređenju stanja  u oblasti zaštite životne sredine ali i za jačanje aktivizma građana,posebno mladih,u ovoj  oblasti.

Uloga medija i novinara u tome je od višestrukog  i prvorazrednog značaja pa je potreba za usavršavanjem kako   medijski  obrađivati  teme iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konstantna.

 Novinari,polaznici seminara su , kroz interaktivna predavanja i trening (radionicu) vežbali da  primene nova znanja i veštine stečene na seminaru pri kreiranju budućih  medijskih sadržaja.

Sa polaznicima su radili eminentni poznavaoci oblasti zaštite životne sredine iz Ministarstva zštite životne sredine kao i stručnjaci za  saradnju javnog i civilnog sektora  i komunikacije.