Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu


Udruženje građana Kraljevački razvojni centar sprovodi, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, u periodu od 1.aprila do 31.oktobra 2022.godine, projekat „Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“…

Informacija o projektu „Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ >PDF fajl


Informacija o Uvodnom sastanku

U utorak 10.maja 2022 godine organizujemo Uvodni sastanak ,kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ koga UG „Kraljevački razvojni centar“ sprovodi u okviru „Zelenog inkubatora“ Beogradske otvorene škole uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Saopštenje za javnost > PDF fajl

Nastavljamo borbu za čistiji vazduh u Kraljevu !

Održali smo, u utorak 10.maja 2022.godine u hotelu Sunce, Uvodni sastanak  i predstavili smo naš projekat „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“, koga ćemo  , zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, sprovesti do kraja oktobra 2022.godine. Pozivamo pojedince, ustanove i institucije zainteresovane za ovu temu da nas kontaktiraju , da daju svoje predloge i sugestije i tako  doprinesu da se zajednički izborimo za čistiji vazduh u Kraljevu tokom grejne sezone.

Sudeći po diskusijama i sugestijama koje smo čuli na Uvodnom sastanku  tema je , i zbog globalne energetske krize, postala još aktuelnija. Pozivamo pojedince, ustanove I institucije zainteresovane za ovu temu da nas kontaktiraju ,daju svoje predloge i sugestije I time doprinesu da se zajednički izborimo za čistiji vazduh u Kraljevu tokog grejne sezone.

Analiza javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha

U okviru ove aktivnosti prikupili smo informacije o dokumentima koji se donose i primenjuju na nivou
lokalne samouprave a vezani su za kvalitet vazduha, trenutni monitoring kvaliteta vazduha i obaveštavanje
građana o kvalitetu vazduha u gradu Kraljevu (što je obaveza svake lokalne samouprave), raspodeli
sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i ocene drugih javnih politika na loklanom nivou
prema unapred definisanoj metodologiji.

Monitoring tabela KRC Kraljevo > Excel fajl


Analiza kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu

Predstavljamo vam brošuru Analiza kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu koju smo uradili posle sprovedenih
Analiza javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha i Analize kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu u grejnoj sezoni 2021/22.

Analiza kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu > PDF fajl


Analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (područje GUP a Kraljevo) na kvalitet vazduha

Ključno je, u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, smanjiti izvore zagađenja, odnosno smanjiti emisiju zagađujućih materija.

Lokalna samouprava mora   dati primer promenama u načinu zagrevanja  objekata  čije se potrebe za energijom finansiraju iz lokalnog budžeta.

 Stoga je  važno zameniti toplotne izvore u javnim objektima koji koriste fosilna ekološki neprihvatljiva goriva (ugalj, mazut, lož ulje …), sa ekološki čistim gorivima (prirodni gas, biomasa…).

Upravljanje energijom i kvalitetom vazduha danas ne spada isključivo u poslove države, već podrazumeva i odgovornost lokalnih samouprava u podsticanju i informisanju stanovnika i privrednika na korišćenje čiste energije i efiksniju upotrebu energije.

U okviru ove Analiza pokušali smo odrediti godišnje emisije zagađujućih materija za javne objekte koji imaju sopstvene kotlarnice na teritoriji GUP-a Kraljevo. Cilj je da pokažemo njihov doprinos zagađenju vazduha i težnja da se u narednom periodu planiraju sredstva za zamenu ovih ložišta uz korišćenje ekološki čistijih goriva. Na taj način lokalna samouprava poboljšava sistem javnih politika u oblasti energetike i kvaliteta vazduha.

Brošuru Analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (područje GUP a Kraljevo) na kvalitet vazduha možete preuzeti OVDE.


Okrugli sto

Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu i mere za njegovo poboljšanje

Tokom razgovora ,vođenih na Okruglom stolu održanom 11.oktobra 2022.godine,u kome su aktivno
učestvovali predstavnici grada Kraljeva ,Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo kao i predstavnici nekoliko organizacija civilnog
društva iz Kraljeva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine konstatovano je da bi, na činjenicama
utvrđenim analizama i istraživanjima, koje su ishod aktivnosti projekta “Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu”, trebalo graditi zajedničko delovanje donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi i građana na nivou grada Kraljeva u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom toplotnih izvora (kotlarnica) koje koriste fosilna goriva u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva.
Zaključke sa Okruglog stola možete pročitati i/ili preuzeti OVDEPodrška predlogu mera Kraljevačkog razvojnog centra za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone

Predlog mera lokalnoj samoupravi i javnoj upravi grada Kraljeva, čijom primenom će se dodatno unaprediti kvalitet vazduha u Kraljevu u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada tokom grejne sezone, su sublimacija ishoda aktivnosti sprovedenih tokom realizacije projekta „Promenama u zagrevanju javnih odbjekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ ,u preriodu maj-oktobar 2022.godine.
Predlog je dobio poršku predstavnika zainteresovanih javnosti iz svih sektora naše zajednice na Javnom slušanju organizovanom 26.oktobra 2022.godine u Kraljevu. 
Predlog mera se zasniva na argumentaciji i činjenicama koje su produkt analize dokumenata javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha,analize monitoring kvaliteta vazduha ali i originalnih rešenja za precizno merenje doprinosa, svakog individualnog ložišta(kotlarnice) u javnim objektima, emisiji štetnih materija, pre svega čestica PM10 i PM2,5, kojima se zagađuje vazduh tokom grejne sezone.
Predloge zvanično uručujemo predstavnicima lokalne samouprave, za koji dan a vi ih možete pogledati OVDE.