„Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“.


Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ u partnerstvu sa UG „Novi put“ iz Kraljeva,sprovodi uz pomoć Beogradske otvorene škole, projekat „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“…Više u Informaciji o projektu.

Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ je , u utorak, 20.oktobra 2020 godine, organizovalo , u kraljevačkom hotelu Turist, Uvodni sastanak na kome su predstavnici lokalne samouprave , javne uprave i civilnog sektora grada Kraljeva upoznati sa projektom „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“

Apelom da treba obezbediti zajednički pristup u kreiranju i sprovođenju niza multisektorskih mera na otklanjanju uzročnika zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone, uobličenih u jedan strateški dokument javnih politika grada, udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ najavljuje Javno slušanje zakazano za 4.novembar 2020 godine.

Kvalitetnija komunikacija između različitih sektora i resora  uslov je bez koga nema,osmišljene i (is)planirane aktivnosti za bilo kakve promene na bolje, pa i za unapređenje parametara kvaliteta   životne sredine u Kraljevu, jedan je od zaključaka Javnog slušanja o kvalitetu vazduha  tokom grejne sezone održanog 4.novembra 2020 .

Javno slušanje na temu kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone -4.11.2020.g

Multisektorskim pristupom do upotrebljivog Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu

Javnom prezentacijom projektnih ideja usmerenih  na moguću saradnju javnog,civilnog i privatnog sektora u rešavanju višegodišnjeg  problema kvaliteta vazduha gradu Kraljevu završena je 27.marta 2021 godine dvodnevna radionica koju je organizovalo udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“. u Pansionu „Vuk“ u Vrnjačkoj Banji. Zaključak oko koga je postignut opšti konsenzus svih učesnika radionice je da Kraljevu treba dobar i primenjljiv   Plan kvaliteta vazduha a ne dokumet čijim će se usvajanjem zadovoljiti puka forma i zakonska obaveza.

Radionica je jedna od aktivnosti  projekta „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“  započetog u septembru 2020 godine koga ova organizacija realizuje u partnerstvu  sa udruženjem građana „Novi Put“ iz Kraljeva uz pomoć Beogradske otvorene škole. Projekat se sprovodi  u okviru prvog kruga programa „Snažno zeleno“ kojim   Evropska unija podržava angažman civilnog društva u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine.

Zalažemo se za sistemski pristup i rešenja na lokalnom i nacionalnom nivou u borbi za čistiji vazduh!

Članovi udruženja građana „Kraljevački razvojni  centar“ i „Novi Put“ organizovali su 21.aprila akciju deljenja info-letka, neposredno  na gradskim ulicama i insertacijom u poštanske sandučiće želeći da i na taj način građanima ukažu na problem zagađenog vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Kraljevo pripada grupi gradova u Srbiji koji imaju ozbiljan, višegodišnji problem kvaiteta vazduha tokom grejne sezone.To se manifestuje na različite načine ali najuočljivije o tome svedoči podatak  da  zagađenost vazduha PM 10 česticama u Kraljevu zna da bude i do sedam puta veća od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou. Ili da vazduh  bude zagađen  čak 107 dana, kao  u 2020. godini,  sa koncentracijom PM 10 čestica većim od od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou.

„Problem kvaliteta vazduha po svom obimu i složenosti uzroka koji ga stvaraju traži sistemski pristup i sistemska rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou. Ta rešenja treba da su uobličena u dokumentima  javnih politika države i lokalnih samouprava. Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva treba da bude „krovni“ izraz  javnih politika grada, zbir svih mera i aktivnost, sektorski raspoređenih, čijim preduzimanjem će se smanjiti zagađenje vazduha tokom grejne sezone. Kraljevo ,na žalost,još uvek nema taj dokument. Njegovo usvajane traje nedopsutivo dugo a  javnost nije bila ,na pravi način, uključena u pripremu izrade Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva“, rekao je danas na Trgu Srpskih ratnika Zoran Nikolić ,predsednik UG „Kraljevački razvojni centar“ i dodao: „Info letak je samo jedan od načina i jedan alat  kojim želimo da građane Kraljeva sada, na kraju grejne sezone,podsetimo na problem zagađenog vazduha. Da ga ne zaborave sa prvim lepim danima jer će nam se on,bez sumnje,vratiti već u oktobru. Još je važnije a to i jeste naš cilj da građane potsaknemo na aktivnije učešće u procesima definisanja lokalnih politika grada koje se tiču sektora životne sredine, posebno kvaliteta vazduha. Da jednostvano rečeno sa više volje koriste svoj glas i svoje  pravo   i zahtevaju da odbornici Skupštine grada usvoje Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva. Građani su ti koji , s pravom, traže  uključivanje predstavnika naučnih i strukovnih organizacija i civilnog sektora u sve faze  koje će predhoditi usvajanju ovako važnog dokumenta javne politike grada“.

Ulična akcija je samo jedna od aktivnosti koje udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“  sprovodi u okviru projekta  „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“,u partnerstvu sa UG „Novi put“ ,uz pomoć Beogradske otvorene škole.

NEOPHODAN JE ZAJEDNIČKI MULTISEKTORSKI I MULTIDISCIPLINARANI PRISTUP U REŠAVANJU PROBLEMA ZAGAĐENOG VAZDUHA U KRALJEVU

Predstavnici udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“  uručili su Vukmanu Rakočeviću zameniku gradonačelnika grada Kraljeva 26.aprila 2021 godine,dokument „Predlog projekata koje ,zajedno, mogu  sprovoditi civilni i javni sektor grada Kraljeva u funkciji poboljšanja kvaliteta vazduha tokom grejne sezone“.

Uz ovaj dokument zameniku gradonačelnika uručeni su i Zaključci sa nedavno održane dvodnevne radionice u Vrnjačkoj Banji  oko kojih je postignuta saglasnost učesnika,predstavnika javnog i civilnog sektora grada Kraljeva, kao i predstavnika lokalnih medija.

Predati dokumenti ukazuju na potrebu  da je neophodan zajednički,multisektorski i multidisciplinarni, pristup u rešavanju višegodišnjeg problema zagađenog vazduha u gradu na Ibru  tokom  grejne sezone.

Takav pristup  rešavanju problema kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu treba primeniti prilikom pripreme i usvajanja svih  akata javnih politika lokalne samouprave u ovoj oblasti a pre svege prilikom usvajanja Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu.

Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ i njegova partnerska organizacija, UG „Novi put“ , su dobili podršku da ,u prvoj godini realizacije trogodišnjeg Programa podrške civilnom društvu    za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno, realizuju projekat „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“ a  „Predlog projekata koje ,zajedno, mogu  sprovoditi civilni i javni sektor grada Kraljeva u funkciji poboljšanja kvaliteta vazduha tokom grejne sezone“ je samo jedan od ishoda projekta koji je započeo septembra 2020 godine.

Program je deo projekta „Zeleni inkubator” koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

USVOJEN KONAČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM DO ČISTIJEG VAZDUHA

11.avgusta 2021 godine dobili smo mejl sledeće sadržine:

Ovim putem vas obaveštavamo da je tim projekta zvanično odobrio vaš finalni narativni izveštaj.

Hvala na svim poslatim dopunama i pojašnjenjima. Možda su vam se naši zahtevi povremno činili napornim ili suvišnim, ali verujte da smo tražili samo ono što je bilo neophodno kako bismo administrativno pokrili ceo projekat.

Zbog toga je ovaj proces trajao malo duže  od očekivanog (hvala i na strpljenju!), ali je važno da smo na kraju uspeli da prikupimo svu dokumentaciju.

Uprkos svim izazovima i zaista neobičnim okolnostima u kojima smo radili, jako smo zadovoljni postignutim rezultatima a verujemo da i vi delite slične impresije.

Na kraju, drago nam je da nastavljamo saradnju i tokom druge godine programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ i da ćemo dosta naučiti jedni od drugih u predstojećem periodu.

Srdačan pozdrav,

Mirjana, Sanja, Tamara i Lazar

Tim BOŠ-a i tim KRC-a prilikom monitoring posete Kraljevu