Javno slušanje – Aktivnost u okviru realizacije projekta „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“- 04.novembar.2020.g